Zasady S.O.L.I.D

S.O.L.I.D - postawowe założenia programowania obiektowego.


S.O.L.I.D to zbiór zasad opisujący podstawowe założenia programowania obiektowego.

Zasady solid składają się z 5 założeń:

  • Single Responsibility Principle - zasada jednej odpowiedzialności,
  • Open-Close Principle - zasada otwarte-zamknięte,
  • Liskov Substitution Principle - zasada podstawienia Liskov,
  • Interface Segregation Principle - zasada separacji interfejsów,
  • Dependency Inversion Principle - zasada odwrócenia zależności.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):