Zasady GRASP - General Responsibility Assignment Software Patterns

Odpowiedzialności obiektów w aplikacji.


GRASP to zbiór 9 zasad określających, jaką odpowiedzialność powinno się przypisywać określonym obiektom i klasom w systemie. Każda zasada wyjaśnia inny problem dotyczący ustalania odpowiedzialności obiektu.

Struktura GRASP:

  • Creator – kiedy obiekt powinien tworzyć inny obiekt?
  • Information Expert - jak ustalać zakres odpowiedzialności obiektu?
  • Controller – jak część systemu odpowiedzialna za logikę biznesową programu powinna komunikować się z interfejsem użytkownika?
  • Low Coupling – jak ograniczyć zakres zmian w systemie w momencie zmiany fragmentu systemu?
  • High Cohesion – jak ograniczać zakres odpowiedzialności obiektu?
  • Polymorphism – co zrobić, gdy odpowiedzialność różni się w zależności od typu?
  • Pure Fabrication – komu delegować zadania, gdy nie można zidentyfikować do kogo należy podany zbiór operacji?
  • Indirection – jak zorganizować komunikację między obiektami, aby mocno ich nie wiązać?
  • Protected Variations – jak przypisywać odpowiedzialność, aby zmiana w jednej części systemu nie powodowała niestabilności innych elementów?
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):