Manifest Agile - treść i założenia

Wspólne zasady dla zwinnych metodyk tworzenia oprogramowania.


Manifest Agile to deklaracja wspólnych zasad dla zwinnych metodyk tworzenia oprogramowania. Został opracowany na spotkaniu w dniach 11-13 lutego 2001 roku w USA. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci nowych metodyk tworzenia oprogramowania.

Treść manifestu Agile:

"Wytwarzając oprogramowanie i pomagając innym w tym zakresie, odkrywamy lepsze sposoby wykonywania tej pracy. W wyniku tych doświadczeń przedkładamy:

Ludzi i interakcje ponad procesy i narzędzia.
Działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację.
Współpracę z klientem ponad formalne ustalenia.
Reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem.

Doceniamy to, co wymieniono po prawej stronie, jednak bardziej cenimy to, co po lewej."

Założenia manifestu Agile:

  • osiągnięcie satysfakcji klienta poprzez szybkość wytwarzania oprogramowania,
  • działające oprogramowanie jest dostarczane okresowo (raczej tygodniowo niż miesięcznie),
  • podstawową miarą postępu jest działające oprogramowanie,
  • późne zmiany w specyfikacji nie mają destrukcyjnego wpływu na proces wytwarzania oprogramowania,
  • bliska, dzienna współpraca pomiędzy biznesem a deweloperem,
  • bezpośredni kontakt, jako najlepsza forma komunikacji w zespole i poza nim,
  • ciągła uwaga nastawiona na aspekty techniczne oraz dobry projekt (design),
  • prostota,
  • samozarządzalność zespołów,
  • regularna adaptacja do zmieniających się wymagań.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):