Wzorce architektoniczne w programowaniu

Wzorce związane z architekturą aplikacji.


Lista wzorców architektonicznych:

  • Multi-tier architecture – Architektura wielowarstwowa,
  • DDD (Domain driven design),
  • MVC (Model-View-Controller),
  • MVP (Model View Presenter),
  • MVVM (Model View ViewModel),
  • PAC (Presentation-Abstraction-Control),
  • Naked objects,
  • Potoki i filtry - Pipes and filters,
  • Service-Oriented Architecture (SOA) – Architektura zorientowana na usługi
  • Event-Driven Architecture (EDA) - Architektura zorientowana na zdarzenia

Więcej informacji o wzorcach architektonicznych:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wzorzec_architektoniczny
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):