Wzorce projektowe kreacyjne w programowaniu

Wzorce związane z tworzeniem.


Wzorce kreacyjne:

  • Builder - Budowniczy (obiektowy) - rozdzielenie sposobu tworzenia obiektów od ich reprezentacji,
  • Abstract Factory - Fabryka abstrakcyjna (obiektowy), polega na dostarczeniu interfejsu do tworzenia różnych obiektów jednego typu (tej samej rodziny) bez specyfikowania ich konkretnych klas,
  • Factory Method - Metoda wytwórcza (klasowy), dostarcza interfejs do tworzenia obiektów nieokreślonych typów, pozwala podklasom zdecydować, jakiego typu będzie obiekt,
  • Prototype - Prototyp (obiektowy), umożliwia tworzenie obiektów danej klasy z wykorzystaniem już istniejącego obiektu, zwanego prototypem,
  • Singleton - Singleton (obiektowy), ogranicza możliwość tworzenia obiektów danej klasy do jednej instancji oraz zapewnia do niej globalny dostęp.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):