Creator w zasadach GRASP

Tworzenie obiektów przez inne obiekty.


Problem:

Określa, kiedy pierwszy obiekt powinien tworzyć inny obiekt.

Rozwiązanie:


Przypisz klasie B odpowiedzialność tworzenia obiektów klasy A, gdy:
  • klasa B zawiera (lub agreguje) obiekty klasy A,
  • B „zapisuje/rejestruje życie” instancji klasy A,
  • B blisko współpracuje z A,
  • B ma dane inicjalizacyjne potrzebne przy tworzeniu A.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):