Wzorce projektowe czynnościowe (behawioralne) w programowaniu

Wzorce związane z wykonywanymi czynnościami.


Wzorce czynnościowe

 • Interpreter - Interpreter (klasowy), definiuje opis gramatyki pewnego języka interpretowalnego oraz stworzenie dla niej interpretera, dzięki któremu możliwe będzie rozwiązanie problemu,
 • Iterator - Iterator (obiektowy), dostęp sekwencyjny do kolejnych elementów zgrupowanych w większym obiekcie lub liście obiektów,
 • Chain of Responsibility - Łańcuch zobowiązań (obiektowy), sposób przekazywania żądań do przetworzenia pomiędzy różne obiekty, w zależności od typu obiektu,
 • Mediator - Mediator (obiektowy), definiuje uproszczoną komunikację pomiędzy klasami, zapewnia jednolity interfejs do różnych elementów podsystemu,
 • Template Method - Metoda szablonowa (klasowy), definiuje metodę będącą szkieletem algorytmu, który jest definiowany w klasach pochodnych,
 • Observer - Obserwator (obiektowy), informuje zainteresowane klasy o zmianach w innych klasach,
 • Visitor - Odwiedzający (obiektowy), służy do powiadamiania obiektów, które wyraziły chęć otrzymywania informacji o zmianie stanu innego obiektu,
 • Memento - Pamiątka (obiektowy), służy do zapamiętania i odtwarzania na zewnątrz stanów obiektu, pozwala na przywrócenie wcześniejszych stanów obiektu,
 • Command - Polecenie (obiektowy), traktuje żądanie wykonania czynności jako obiekt, dzięki czemu umożliwia parametryzowanie żądania w zależności od dobiorcy,
 • State - Stan (obiektowy), zmienia sposób działania obiektu, poprzez zmianę stanu, wewnętrznego tego obiektu,
 • Strategy - Strategia (obiektowy), tworzy wspólny interfejs z dozwolonymi operacjami oraz listę klas implementujących dany interfejs dostarczających konkretne algorytmy.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):