Porównanie wzorców MVC, MVP i MVVM

Wyjaśnienie różnic pomiędzy wzorcami.


W MVC kontroler obsługuje zdarzenia, manipuluje modelem, który zawiera logikę biznesową, widok wyświetla dane z modelu. Jeden kontroler obsługuje kilka widoków.

W MVP dane z modelu są przekazywane do presentera a nie bezpośrednio do widoku, presenter przekazuje je do widoku. Jeden presenter odnosi się do jednego widoku.

W MVVM dane z modelu są przekazywane do VievModelu, który może obsługiwać kilka widoków. Widok nie wie nic o ViewModelu, wymaga tylko potrzebnych danych.

Użycie wzorców w aplikacjach:

  • MVVM - WPF, Silverlight,
  • MVP - ASP.NET Web Forms, Compact Framework,
  • MVC - ASP.NET MVC.

Więcej informacji:

http://www.codeproject.com/Articles/66585/Comparison-of-Architecture-presentation-patterns-M
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):