Wzorzec PAC - Presentation-Abstraction-Control

PAC - hierarchiczna struktura agentów.


PAC opisuje architekturę oprogramowania zorientowaną na interakcję i jest używany, jako hierarchiczna struktura agentów.

Każdy agent składa się z trzech komponentów:

  • prezentacji,
  • abstracji,
  • kontroli (kontrolera).
Warstwy prezentacji i abstrakcji nie komunikują się bezpośrednio pomiędzy sobą. Kontroler zawiera logikę biznesową i służy do komunikacji pomiędzy komponentami i agentami (nie należy mylić z kontrolerem w MVC), komponent abstrakcji odbiera i przetwarza dane (podobieństwo do modelu w MVC) natomiast komponent prezentacji jest odpowiedzialny za prezentację danych dostarczonych przez kontroler do postaci: HTML, XML, WML, tekstu itp. (połączenie kontrolera i widoku w MVC). Przykładem agenta może być zwykłe rysowanie okręgu, kontroler łączy się z innym agentem, aby uzyskać informacje o rozpoczęciu rysowania, komponent prezentacji będzie odpowiedzialny za rysowanie na ekranie, będzie posiadał informacje o pozycji na ekranie, natomiast komponent abstrakcji będzie miał za zadanie przygotować dane potrzebne do narysowania okręgu np. pobrać informacje na temat średnicy i koloru okręgu.

Schemat wzorca PAC (Rys. 2.21):

Wzorzec PAC Presentation-Abstraction-Control

Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):