Architektura wzorca MVC - Model View Controller

Podział na 3 główne warstwy.


Wzorzec MVC przez swoją budowę bardzo dobrze pasuje do aplikacji internetowych.

Jego głównym założeniem jest separacja kodu na 3 główne moduły (Rys. 2.18):

  • Model - reprezentuje dane (strukturę i powiązania) oraz logikę biznesową,
  • View – reprezentuje wygląd i interfejs użytkownika,
  • Controller – reprezentuje logikę sterującą aplikacją i obsługę zdarzeń.

Architektura wzorca MVC

Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):