Wzorzec SOA Service-Oriented Architecture

Architektura zorientowana na usługi.


Service-Oriented Architecture to architektura systemów informatycznych polegająca na definiowaniu usług spełniających wymagania użytkownika.
Jako usługi określamy każdy element oprogramowania posiadający swój własny interfejs, realizujący pewne funkcje oraz działający niezależnie od innych elementów. Interfejs definiuje sposób działania usługi ukrywając szczegóły implementacji. Istnieje wspólne, dostępne dla wszystkich usług medium komunikacyjne, umożliwiające swobodny przepływ danych pomiędzy elementami systemu. Przykładem realizacji SOAWeb Services, które wykorzystują standardowe interfejsy komunikacyjne (np. SOAP) do wymiany informacji pomiędzy systemami różnego typu a więc realizują pewną usługę.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):