Single Responsibility Principle - 1 zasada SOLID

Zasada pojedynczej odpowiedzialności.


Zasada pojedynczej odpowiedzialności mówi, że każda klasa (obiekt) powinna odpowiadać za jak najmniejszy fragment logiki programu. Autor zasady SRP (Single Responsibility Principle) definiuje odpowiedzialność, jako powód do zmiany ("reason to change"). A więc jeśli jedna klasa wykonuje obliczenia oraz wyświetla wynik obliczeń nie spełnia zasady SRP. Odpowiada za dwa procesy a więc mogą wystąpić 2 powody do zmian. Może się zmienić zasada obliczania lub sposób wyświetlania wyniku. Zasada pojedynczej odpowiedzialności nakazuje oddzielenie części obliczeń od części wyświetlania wyniku. Oba procesy powinny być zaimplementowane w dwóch osobnych klasach, które komunikują się między sobą za pomocą publicznych interfejsów. Interfejsy pozwalają na łatwiejsze zarządzanie powiązaniami pomiędzy klasami. W ten sposób maleje liczba odpowiedzialności dla każdej klasy oraz rośnie prawdopodobieństwo ponownego użycia każdej z klas.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):