Wzorce projektowe wykorzystywane we wzorcu MVC

Rozbudowa wzorca Model View Controller o kolejne wzorce.


Podczas korzystania ze wzorca MVC jest bardzo prawdopodobne, że będziemy również korzystać z innych wzorców projektowych.

Wzorce wykorzystywane w MVC:

  • kompozyt (do widoku) - umożliwia łączenie kilku widoków w jeden (partial view),
  • obserwator (model, widok) - wykorzystywany w modelu aktywnym,
  • stategia (widok, kontroler) - do wyboru implementacji kontrolera,
  • metoda wytwórcza (kontrolery) - wykorzystywana do wyboru kontrolera,
  • dekorator (widok) - rozszerzenie widoków o nowe funkcjonalności.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):