Warstwa widoku - View w aplikacji MVC

Widok - sposób wyświetlania danych - Model View Controller.


Widok jest to część kodu odpowiedzialna za sposób prezentacji użytkownikowi danych pobranych z modelu. Widok nie posiada żadnej logiki biznesowej, koncentruje się tylko na wyświetleniu danych, co ułatwia późniejsze zmiany w aplikacji. Widok może zmienić stan modelu tylko wówczas, gdy modyfikacja dotyczy zmiany sposobu wyświetlania danych. Chcąc zmienić wygląd aplikacji nie musimy integrować w kod odpowiedzialny za logikę.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):