Antywzorce organizacyjne w programowaniu

Antyzworce związane z organizacją pracy.


Antywzorce organizacyjne:

 • Zarządzanie przez wskaźniki - przykładanie nadmiernej uwagi do liczb, wskaźników, metryk itd.,
 • Paraliż analityczny - występuje wtedy, gdy koszty poniesione na analizę decyzji przekraczają korzyści wynikające z podjęcia tej decyzji,
 • Dojna krowa - występuje wtedy, gdy firma skupiająca swoją uwagę na sprzedaży aktualnie bardzo dochodowego produktu, nie pracuje równocześnie nad kolejnymi produktami. Gdy produkt okaże się przestarzały i przestaje przynosić dochody, firma upada,
 • Ciągła przestarzałość - zjawisko to występuje, kiedy firma poświęca więcej uwagi na przenoszenie systemu na nowe platformy i środowiska, niż na poprawę aktualnej funkcjonalności,
 • Design by committee - niespójny projekt powstały poprzez efekt pracy wielu osób, brak jednej spójnej wizji całości systemu,
 • Escalation of commitment - niepodjęcie decyzji o cofnięciu rozwiązania, gdy to rozwiązanie okazuje się błędne,
 • I told you so - niezastosowanie się do uwag eksperta, przez co w późniejszym czasie staje się to głównym problemem,
 • Management by perkele - twarde zarządzanie niepozwalające na żadne ustępstwa lub stosowanie innych niż zamierzone rozwiązań,
 • Uprawa pieczarek - podejmowanie decyzji bez konsultacji z personelem, którego te decyzje dotyczą, lub nie informowanie zespołu do czasu zapadnięcia decyzji,
 • Rozpłynięcie zakresu - rozwój projektu bez kontroli, powoduje zbaczanie z początkowo określonego kierunku rozwoju, przez co powstaje niepotrzebna, nadmierna funkcjonalność systemu,
 • Uzależnienie od dostawcy - niemożność wymiany części oprogramowania z powodu niekompatybilności konkurencyjnych rozwiązań.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):