Protected Variations w zasadach GRASP

Zmiany a wpływ na pozostałe elementy.


Problem:

Jak projektować obiekty, by ich zmiana nie wywierała szkodliwego wpływu na inne elementy?

Rozwiązanie:

Zidentyfikuj punkty przewidywanego zróżnicowania czy niestabilności i przypisz odpowiedzialności do wspólnego stabilnego interfejsu.
Komentarz:
Należy tak zaprojektować system, aby jak najprostsze było wymienianie elementów systemu na alternatywne. Podczas zmian powinna zostać dostarczona inna implementacja interfejsu, dlatego interfejsy powinny być tworzone dla punktów niestabilności, czyli miejsc w programie, które mogą wymagać różnych zachowań.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):