SCRUM - iteracyjna, metodyka zwinna

Podział projektu na na iteracje zwane sprintami.


SCRUM to metodyka prowadzenia projektów, zaliczająca się do metodyk zwinnych. SCRUM to metodyka iteracyjna, podzielona na iteracje zwane sprintami. Każdy sprint trwa od tygodnia do miesiąca czasu. Efektem każdego sprintu powinno być dostarczenie kolejnej, działającej wersji produktu.

Schemat działania Scrum:

Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest stworzenie ogólnej wizji produktu wraz z opisem funkcjonalności, część ta nazywana jest Product Backlog.

Kolejnym etapem jest spotkanie, na którym ustalany jest cel sprintu zwane Sprint Planning.

Na podstawie tego spotkania opracowywany jest Sprint Backlog a więc lista zadań wraz z określeniem ich pracochłonności.

Każdego dnia organizowane są spotkania Daily Scrum, na których omawiane są zadanie zrealizowane poprzedniego dnia, zadania do realizacji w dniu spotkania oraz problemy występujące przy realizacji zadań.

Każdy sprint kończy się spotkaniem Sprint Review, będącym podsumowaniem przebiegu sprintu, na którym prezentowany jest produkt powstały podczas danego sprintu.

Role w metodzie Scrum:

  • scrum master (mistrz młyna) - dba o proces oraz rozwiązuje problemy zewnętrzne,
  • product owner - to osoba, która decyduje, co ma być zrobione w danym sprincie,
  • the team - członkowie zespołu, w zespole powinny się znajdować osoby o zróżnicowanych kompetencjach,
  • others - wszyscy inni a więc przyszli użytkownicy, zarząd firmy itp.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):