Zasada MoSCoW - podział wymagań klienta

MoSCoW (M – Must have it, S – Should have it, C – Could have if not affecting other things, W – Won’t have this time).


Jest to metoda, która zaleca podział wymagań klienta na kilka podgrup:

  • te, które musi mieć (M),
  • te, które powinien mieć (S),
  • te, które może mieć, jeżeli nie zaszkodzą tworzeniu gotowych funkcjonalności (C),
  • te, których nie uda się zaimplementować w danym terminie (W).
W nazwie MoSCoW litery 'o' zostały dodane, aby było łatwiej wymówić nazwę. A przestrzegać zasady YAGNI dobrą praktyką jest, wykorzystanie metody MoSCoW dla uporządkowania priorytetów zadań.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):