Model pasywny a model aktywny we wzorcu MVC

Zmiana stanu modelu - Model View Controller.


Model pasywny reprezentuje elementy, które nie mogą samoczynnie zmienić swojego stanu. Model pasywny nie dopuszcza do sytuacji, w której to model informuje kontroler o tym, że trzeba odświeżyć widok, ponieważ dane zostały zmienione. Model aktywny reprezentuje elementy, które mogą samoczynnie zmienić stan bez ingerencji użytkownika. W przypadku modelu aktywnego wymagany jest mechanizm służący do poinformowania kontrolera o zmianie danych i konieczności odświeżenia widoku. Model aktywny jest realizowany przy pomocy wzorca projektowego Observer aby usunąć zależności pomiędzy warstwami.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):