DDD - Domain driven design

Podział aplikacji na obiekty domenowe(podstawowe).


Domain driven design to sposób tworzenia oprogramowania, który kładzie nacisk na definiowanie komponentów systemu w taki sposób, aby odpowiadały pewnej części tworzonego oprogramowania. Część ta nazywana jest domeną i może to być np. domena wystawiania faktur lub rozliczeń. Podejście DDD pozwala na modelowanie systemu informatycznego poprzez ludzi nieznających się na budowie systemów od strony programistycznej lub architektonicznej. DDD nie jest wzorcem ani metodyką. DDD jest to podejście do tworzenia oprogramowania, sposób myślenia, ustalania priorytetów dla systemów ze złożoną warstwą domenową. Podejście DDD powinno się stosować tylko w sytuacjach, gdy model domenowy jest bardzo skomplikowany.

Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):