Warstwa widoku - View w aplikacji MVP

Widok - sposób wyświetlania danych - Model View Presenter.


Widok we wzorcu MVP jest to część kodu odpowiedzialna za sposób prezentacji użytkownikowi danych przekazanych przez prezentera. Widok nie posiada żadnej logiki biznesowej, koncentruje się tylko na wyświetleniu danych, co ułatwia późniejsze zmiany w aplikacji. Chcąc zmienić wygląd aplikacji nie musimy integrować w kod odpowiedzialny za logikę.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):