Warstwa modelu w aplikacji MVC

Model - dane i logika biznesowa aplikacji - Model View Controller.


Model jest tą częścią kodu, która odpowiedzialna jest za kontakt ze źródłami danych (bazy danych, pliki XML itp.). Jest to pośrednik pomiędzy źródłem danych a widokiem. Zajmuje się zapisem i odczytem danych, a także zapewnieniem ich spójności i walidacją. W modelu znajduje się cała logika biznesowa aplikacji.

Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):