Metodyka TDD - Test Driven Development

Programowanie oparte na testach jednostkowych.


TDD to technika tworzenia oprogramowania sterowana przez testy. Należy do metodyk zwinnych. Dawniej była częścią metodyki eXtreme Programming, aktualnie jest samodzielną techniką.

TDD polega na wielokrotnym powtarzaniu trzech kroków:

  • stworzenie możliwie jak najprostszego testu jednostkowego, aby uniknąć błędu w samym teście. Test służy do sprawdzenia funkcjonalności, którą będziemy implementować w kolejnym kroku,
  • implementacja funkcjonalności, która powinna spełniać założenia testu jednostkowego a przeprowadzenie testu jednostkowego powinno zakończyć się sukcesem,
  • refaktoryzacja kodu, czyli uporządkowanie kodu w taki sposób, aby spełniał standardy. Refaktoryzacja nie może zmienić wyniku testu jednostkowego.

Kiedy stosować TDD:

Z pewnością nie należy stosować TDD do małych projektów. TDD przydaje się przy większych projektach, przy których pracuje większa liczba osób, które nie znają działania wszystkich elementów systemu.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):