Warstwa modelu w aplikacji MVP

Model - dane aplikacji - Model View Presenter.


Model we wzorcu MVP jest tą częścią kodu, która odpowiedzialna jest za kontakt z bazą danych. Jest to pośrednik pomiędzy prezenterem, a bazą danych. Zajmuje się zapisem i odczytem danych, a także zapewnieniem ich spójności i walidacją.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):