Pełen, zaktualizowany kurs znajduje się w mojej książce:


C# 6.0 i MVC 5

Tworzenie nowoczesnych portali internetowych

Bestseller pierwszej połowy 2015 roku!
Zagadnienia opisane w książce:

C# 6.0, ASP.NET MVC 5, Entity Framework 6, SEO - pozycjonowanie w Google, WEB API 2, JavaScript, jQuery, JSON, XML, AJAX, HTML5, CSS3, HTML DOM, HTTP, SSL, SOAP, REST, relacyjne bazy danych RDBSM, bazy nierelacyjne NoSQL, wzorce projektowe i architektoniczne z naciskiem na wzorzec MVC, metodologie i zasady w programowaniu, SCRUM, TDD, Visual Studio 2013, SQL Server 2014, Windows Server 2012, .NET Framework, chmura Windows AZURE, LINQ, ADO.NET, cachowanie, bezpieczeństwo, licencjonowanie i ceny narzędzi.

Kup książkę » Strona książki » Facebook książki »Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):