High Cohesion w zasadach GRASP

Jak największa spójność.


Problem:

Jak sprawić by obiekty miały jasny cel, były zrozumiałe i łatwe w utrzymaniu?

Rozwiązanie:

Przypisuj odpowiedzialności do obiektu tak, aby spójność była jak największa.
Komentarz:
Każdy obiekt powinien skupiać się tylko na jednej odpowiedzialności. Nie należy tworzyć obiektów odpowiedzialnych za dużą cześć logiki aplikacji. W przypadku dużej klasy należy podzielić odpowiedzialność na kilka mniejszych klas.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):