Widok w ASP.NET MVC

Widok - część strony www widoczna dla użytkownika.


Kontroler może zwrócić widok, czyli stronę WWW (kod html), jako rezultat wywołanej akcji. Widok przetwarza dane z modelu i wyświetla w określony w widoku sposób. Widoki znajdują się w folderze Views (Rys. 2.35). Nazwa kontrolera jest nazwą folderu, w którym znajdują się widoki. Nazwy konkretnych widoków są takie same jak nazwy akcji w kontrolerze. Dla kontrolera KursController stworzony został folder Kurs w folderze Views a w nim widoki dla każdej akcji w kontrolerze a więc Create, Delete, Details, Edit i Index.

Widok w ASP.NET MVC

Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):