View Model w ASP.NET MVC

View Model - model danych na potrzeby widoku.


View model to klasa modelu tworzona na potrzeby widoku. Załóżmy, że mamy listę ofert dodawanych przez użytkowników i chcemy na liście z ofertami przejazdów wyświetlić również podstawowe informacje o dodającym. W takim przypadku w bazie danych posiadamy 2 tabele (kurs i user) połączone relacjami. Do widoku możemy przekazać tylko jeden model domenowy a więc model z klasą kurs lub klasą user (każda tabela posiada własną klasę z modelem). W takiej sytuacji niezbędne jest stworzenie klasy KursUserViewModel łączącej potrzebne dane z klasy kurs i klasy user. Klasa ViewModel nie zawiera wszystkich pól jakie są dostępne w klasach które łączy, powinna zawierać tylko te dane które są potrzebne do widoku. Klasa ViewModel nie koniecznie musi łączyć kilka tabel z bazy danych, może również obejmować tylko cześć pół, z podstawowego modelu, np. tylko imie i nazwisko, gdzie w tabeli istnieje 15 różnych pół. Dla klas ViewModel należy określić reguły walidacji podobnie jak dla zwykłych klas z modelem.

Przykładowy kod klasy kurs:

[Bind(Exclude = "DataDodania")]
  [Table("Kurs", Schema = "dbo")]
  public partial class Kurs
  {
    public Kurs()
    {
    this.KursUser = new HashSet<KursUser>();
    }
 
    [Key]
    [ScaffoldColumn(false)]
    [DatabaseGeneratedAttribute(DatabaseGeneratedOption.Identity)]
    public int Id { get; set; }
 
    [DisplayName("Osoba prywatna:")]
    public bool Typ { get; set; }
 
    [Required]
    [DisplayName("Z:")]
    public string Skad { get; set; }
 
    [Required]
    [DisplayName("Do:")]
    public string Dokad { get; set; }
 
    [DataType(DataType.Date)]
    [DisplayName("Kiedy:")]
    public System.DateTime DataWyjazdu { get; set; }
    
    [DataType(DataType.Date)]
    [DisplayName("Data dodania:")]
    [ScaffoldColumn(false)]
    public System.DateTime DataDodania { get; set; }
 
    public virtual ICollection<KursUser> KursUser { get; set; }
  }

Kod klasy user:

[Bind(Exclude = "DataRej")]
[Table("UserProfile", Schema = "st_szukam")]
public class UserProfile
{
  public UserProfile()
  {
    this.KursUser = new HashSet<KursUser>();
  }
 
  [Key]
  [ScaffoldColumn(false)]
  [DatabaseGeneratedAttribute(DatabaseGeneratedOption.Identity)]
  public int UserId { get; set; }
 
  [EmailAddress]
  [DisplayName("Nazwa Użytkownika:")]
  public string UserName { get; set; }
    
  [Phone]
  [DisplayName("Telefon:")]
  public string Telefon { get; set; }
 
  [DisplayName("Data Rejestracji:")]
  [ScaffoldColumn(false)]
  public System.DateTime DataRej{ get; set; }
  
  public virtual ICollection<KursUser> KursUser { get; set; }
}

Kod klasy KursUserViewModel:

public class KursUserViewModel
{
  [EmailAddress]
  [DisplayName("Nazwa Użytkownika:")]
  public string UserName { get; set; }
 
  [Required]
  [DisplayName("Z:")]
  public string Skad { get; set; }
 
  [Required]
  [DisplayName("Do:")]
  public string Dokad { get; set; }
 
  [DataType(DataType.Date)]
  [DisplayName("Kiedy:")]
  public System.DateTime DataWyjazdu { get; set; }
}
Powyższa klasa łączy tylko niektóre pola z dwóch poprzednich klas. W tym przypadku klasy nie są na tyle rozbudowane, aby była konieczność wybiórczego pobierania określonych pól. Dlatego wykorzystamy tutaj inne podejście. Klasa KursUserViewModel będzie łączyć wszystkie pola z jednej i drugiej klasy. W tym celu ViewModel poprostu będzie składał z dwóch poprzednich modeli domenowych a więc Kurs i User.

Kod klasy KursUserViewModel łączącej 2 klasy:

public class KursUserViewModel
{
  public Kurs kurs { get; set; }
  public UserProfile user { get; set; }
}

Pobieranie danych do ViewModelu:

public IQueryable<Kurs> GetLast(int naStrone, int strona)
{
  return _db.Set<Kurs>().OrderByDescending(x => x.DataDodania).Skip(naStrone * 
					(strona-1)).Take(naStrone);
}
 
public IList<KursUserViewModel> GetKursUserViewList(int naStrone, int strona)
{
  List<KursUserViewModel> lista = new List<KursUserViewModel>();
  IList<Kurs> kursy = GetLast(naStrone, strona).ToList<Kurs>();
  foreach (var k in kursy)
  {
    KursUserViewModel vm = new KursUserViewModel();
    vm.kurs = k;
    vm.user = (from u in _db.Set<UserProfile>()
            join c in _db.Set<KursUser>() on u.UserId equals c.UserId
            where c.KursId == k.Id
            select u).FirstOrDefault();  
    lista.Add(vm);
  }
  return lista;
}
Aby pobrać dane do ViewModelu musimy pobrać listę interesujących nas kursów. Kursy pobieramy przy pomocy metody pomocniczej GetLast(). Po pobraniu kursów, w pętli foreach dla każdego kursu, pobieramy odpowiadającego mu użytkownika i dodajemy do listy obiektów dla naszego ViewModelu.

Kod widoku dla stworzonego ViewModelu:

@model IEnumerable
 
@{
  ViewBag.Title = "Lista ofert";
}
 
<h2>Lista ofert</h2>
 
<p>
  @Html.ActionLink("Dodaj nową tasę", "Dodaj")
</p>
<table>
  <tr>
    <th>
      @Html.DisplayNameFor(model => model.user.UserName)
    </th>
    <th>
      @Html.DisplayNameFor(model => model.kurs.Skad)
    </th>
    <th>
      @Html.DisplayNameFor(model => model.kurs.Dokad)
    </th>
    <th>
      @Html.DisplayNameFor(model => model.kurs.DataWyjazdu)
    </th>
  </tr>
 
@foreach (var item in Model) {
  <tr>
    <td>
      @Html.DisplayFor(modelItem => item.user.UserName)
    </td>
    <td>
      @Html.DisplayFor(modelItem => item.kurs.Skad)
    </td>
    <td>
      @Html.DisplayFor(modelItem => item.kurs.Dokad)
    </td>
    <td>
      @Html.DisplayFor(modelItem => item.kurs.DataWyjazdu)
    </td>
  </tr>
}
 
</table>
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):