Routing w ASP.NET MVC

Routing - wywoływanie odpowiednich akcji w kontrolerze na podstawie adresu URL.


Routing to inaczej mówiąc tłumaczenie adresu URL na wykonanie pewnej akcji z kontrolera lub zwrócenie pliku/obrazu z podanej ścieżki. Aby przetłumaczyć adres podstrony na akcje zrozumiałą dla aplikacji wykorzystywane są reguły routingu.

Kod domyślnej reguły routingu:

routes.MapRoute(
name: "Default",
url: "{controller}/{action}/{id}",
defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional }
);
Domyślna reguła routingu przyjmuje 3 parametry. Pierwszy z nich to nazwa kontrolera, który ma obsłużyć żądanie, drugi to akcja z kontrolera, która ma się wykonać, trzeci to parametr opcjonalny do danej akcji. Domyślne wartości wykorzystywane są przy odwiedzeniu strony głównej i ustawione są na kontroler Home i akcję Index. Zasady routingu znajdują sie w statycznej metodzie RegisterRoutes z klasy RouteConfig. Klasa ta znajduje się w folderze App_Start. Metoda RegisterRoutes zostaje wywołana przy starcie aplikacji.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):