Pakiet MVC Scaffolding do Visual Studio

Pakiet MVC Scaffolding - generowanie przy pomocy komend.


Aby korzystać z komend w Package Manager Console należy zainstalować narzędzie MVC Scaffolding, które stworzy dla nas kontrolery i widoki dla operacji CRUD dla wszystkich klas z modelem. Aby zainstalować to narzędzie otwieramy zakładkę: Tools > Library Package Manager > Package Manager Console. W nowo otwartym oknie (Rys. 2.53) wpisujemy komendę: „Install-Package MvcScaffolding”. Po zakończeniu instalacji możemy zacząć tworzyć kontrolery i widoki.

Instalacja pakietu MVC Scaffolding

Przykładowo, aby stworzyć kontroler i widoki dla encji o nazwie Entity1 wydajemy polecenie: „Scaffold Controller Entity1” (Rys. 2.54). Analogicznie postępujemy z kolejnymi kontrolerami. W tym momencie nasza aplikacja jest gotowa do uruchomienia i posiada podstawową funkcjonalność, czyli pozwala na operacje CRUD na tabelach, do których użyliśmy MVC Scaffolding.

automatyczne scaffoldowanie encji / klasy z modelem

Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):