Ograniczenia w routingu ASP.NET MVC

Ograniczenia - określenie pasujących adresów URL do zasady routingu.


Aby zasady routingu miały sens niezbędne jest stworzenie ograniczeń. Do ograniczeń stosowane są wyrażenia regularne. Możliwe jest ograniczenie danej zasady tylko do jednego kontrolera, np. HomeController.

Tworzenie własnej zasady routingu:

routes.MapRoute(
   "Default", 
   "{controller}/{action}/{id}",
   new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional },
   new { controller = "^H.*", action = "^Index$|^About$" } //Ograniczenia
);
Stworzona zasada odnosi się tylko i wyłącznie do akcji Index lub About w kontrolerach, których nazwa zaczyna się od litery H. W przeciwnym wypadku zostaną wykorzystane inne routy. Usunięte zostały nazwy parametrów a więc name, url itp. Routy działają tak samo jak z nazwami parametrów a przy pisaniu dużej ilości reguł jest to znaczące uproszczenie.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):