Generowanie kontrolerów w ASP.NET MVC - Scaffolding

Generowanie kontrolera z zaimplementowanymi operacjami CRUD.


Na podstawie modelu możemy wygenerować kontroler z domyślnie zaimplementowanymi akcjami odpowiadającymi za operacje CRUD (Create, Read, Update, Delete).

Kod klasy z modelem na podstawie której będzie generowany kontroler:

[Bind(Exclude = "DataDodania")]
[Table("Kurs", Schema = "dbo")]
public partial class Kurs
{
  public Kurs()
  {
  this.KursUser = new HashSet<KursUser>();
  }

  [Key]
  [ScaffoldColumn(false)]
  [DatabaseGeneratedAttribute(DatabaseGeneratedOption.Identity)]
  public int Id { get; set; }
 
  [DisplayName("Osoba prywatna:")]
  public bool Typ { get; set; }
 
  [Required]
  [DisplayName("Z:")]
  public string Skad { get; set; }
 
  [Required]
  [DisplayName("Do:")]
  public string Dokad { get; set; }
 
  [DataType(DataType.Date)]
  [DisplayName("Kiedy:")]
  public System.DateTime DataWyjazdu { get; set; }
    
  [DataType(DataType.Date)]
  [DisplayName("Data dodania:")]
  [ScaffoldColumn(false)]
  public System.DateTime DataDodania { get; set; }
 
  public virtual ICollection<KursUser> KursUser { get; set; }
}
Aby dodać kontroler klikamy PPM na folder i z menu kontekstowego wybieramy opcję Add->Controller (Rys. 2.42).

dodawanie kontrolera

Otworzy się okno, w którym musimy podać nazwę kontrolera oraz szablon na podstawie którego ma być wygenerowany kontroler.

Do wyboru jest 6 szablonów (Rys. 2.43):

 • Empty MVC Controller - pusty kontroler,
 • MVC Controller with read/write actions and Views, using Entity Framework - kontroler z zaimplementowanymi opracjami CRUD,
 • MVC Controller with empty read/write actions - kontroler ze szkieletami funkcji, bez implementacji funkcjonalności,
 • Empty API Controller - pusty kontroler dla API a więc pozwalający na zwrócenie samych danych w określonym formacie, bez widoku,
 • API Controller with read/write actions, using Entity Framework - kontroler zwracajacy dane w wybranym formacie, domyślnie jest to XML,
 • API Controller with empty read/write actions - kontroler API z pustymi metodami.

Scaffold templates, szblony generowania MVC

Wybieramy opcję: MVC kontroler z zaimplementowanymi operacjami CRUD. Aby Scaffolding wiedział, dla której klasy z modelem ma wygenerować kontroler, wybieramy go z listy rozwijanej "Model class". Kolejną opcją do wyboru jest obiekt dostępu do bazy danych a więc context, z którego ma korzystać kontroler (Rys. 2.44).

wybór klasy z modelem do generowania

Ostatnią opcją jest wybór metody generowania widoków.

Do wyboru są tutaj 3 opcje (Rys. 2.45):

 • None - bez generowania widoków,
 • ASPX(C#) - stary silnik widoków stosowany w MVC1 i MVC2,
 • RAZOR (CSHTML) - nowy silnik widoków wprowadzony w MVC3, jest do domyślny i polecany sposób tworzenia widoków.

wybór silnika widoku w MVC

Wybieramy opcję RAZOR i klikamy przycisk Add, aby wygenerować kontroler i widoki. Nowo wygenerowany kontroler zawiera zaimplementowane następujące metody (Rys. 2.46):

schemat kontrolera MVC

W folderze Views zostaje stworzony folder o tej samej nazwie, co kontroler a więc Kurs1 i 5 widoków dla operacji CRUD (Rys. 2.47).

Wygenerowane widoki dla operacji CRUD

Wygenerowany kod kontrolera:

 public class Kurs1Controller : Controller
  {
    private FullContext db = new FullContext();
    
    // GET: /Kurs1/
    public ActionResult Index()
    {
      return View(db.Kursy.ToList());
    }
 
    //
    // GET: /Kurs1/Details/5
 
    public ActionResult Details(int id = 0)
    {
      Kurs kurs = db.Kursy.Find(id);
      if (kurs == null)
      {
        return HttpNotFound();
      }
      return View(kurs);
    }
 
    //
    // GET: /Kurs1/Create
    public ActionResult Create()
    {
      return View();
    }
 
    //
    // POST: /Kurs1/Create
    [HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public ActionResult Create(Kurs kurs)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {
        db.Kursy.Add(kurs);
        db.SaveChanges();
        return RedirectToAction("Index");
      }
 
      return View(kurs);
    }
 
    //
    // GET: /Kurs1/Edit/5
 
    public ActionResult Edit(int id = 0)
    {
      Kurs kurs = db.Kursy.Find(id);
      if (kurs == null)
      {
        return HttpNotFound();
      }
      return View(kurs);
    }
 
    //
    // POST: /Kurs1/Edit/5
 
    [HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public ActionResult Edit(Kurs kurs)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {
        db.Entry(kurs).State = EntityState.Modified;
        db.SaveChanges();
        return RedirectToAction("Index");
      }
      return View(kurs);
    }
 
    //
    // GET: /Kurs1/Delete/5
    public ActionResult Delete(int id = 0)
    {
      Kurs kurs = db.Kursy.Find(id);
      if (kurs == null)
      {
        return HttpNotFound();
      }
      return View(kurs);
    }
    //
    // POST: /Kurs1/Delete/5
 
    [HttpPost, ActionName("Delete")]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public ActionResult DeleteConfirmed(int id)
    {
      Kurs kurs = db.Kursy.Find(id);
      db.Kursy.Remove(kurs);
      db.SaveChanges();
      return RedirectToAction("Index");
    }
 
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      db.Dispose();
      base.Dispose(disposing);
    }
  }

Wygenerowany kod widoku Index:

@model IEnumerable<CoreModel.Models.Kurs>
 
@{
  ViewBag.Title = "Index";
}
<h2>Index</h2>
<p>
  @Html.ActionLink("Create New", "Create")
</p>
<table>
  <tr>
    <th>
      @Html.DisplayNameFor(model => model.Typ)
    </th>
    <th>
      @Html.DisplayNameFor(model => model.Skad)
    </th>
    <th>
      @Html.DisplayNameFor(model => model.Dokad)
    </th>
    <th>
      @Html.DisplayNameFor(model => model.DataWyjazdu)
    </th>
    <th></th>
  </tr>
@foreach (var item in Model) {
  <tr>
    <td>
      @Html.DisplayFor(modelItem => item.Typ)
    </td>
    <td>
      @Html.DisplayFor(modelItem => item.Skad)
    </td>
    <td>
      @Html.DisplayFor(modelItem => item.Dokad)
    </td>
    <td>
      @Html.DisplayFor(modelItem => item.DataWyjazdu)
    </td>
    <td>
      @Html.ActionLink("Edit", "Edit", new { id=item.Id }) |
      @Html.ActionLink("Details", "Details", new { id=item.Id }) |
      @Html.ActionLink("Delete", "Delete", new { id=item.Id })
    </td>
  </tr>
}
 
</table>
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):