HTML Helpery w ASP.NET MVC

HTML Helper - wydzielenie powtarzającej się części kodu html do użycia podobnie jak wywołanie funkcji w widoku.


Rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, są HTML Helpery. Umożliwiają one wydzielenie powtarzającej się części kodu HTML, przez co nie ma potrzeby powielania tego samego kodu w kilku miejscach na jednej stronie. Wiele Helper’ów jest domyślnie zaimplementowanych np. lista rozwijana, czy pola tekstowe. Dodatkowo mają one zaimplementowaną obsługę walidacji, przez co niepoprawnie wypełnione pola podświetlają się na czerwono. Można również tworzyć własne Helpery, które mogą znacząco usprawnić pracę nad aplikacją.

Dostępne HTML helpery:

  • BeginForm() - otwiera formularz,
  • EndForm() - zamyka formularz,
  • TextArea() - pole tekstowe - wiele wierszy,
  • TextBox() - pole tekstowe - 1 wiersz,
  • CheckBox() - pole wyboru wielokrotnego,
  • RadioButton() - pole wyboru jednokrotnego,
  • ListBox() - lista,
  • DropDownList() - lista rozwijana,
  • Hidden() - pole typu hidden,
  • Password() - pole z hasłem.

Przykładowy helper:

Kod z widoku RAZOR:
@Html.ActionLink("Usun", "Delete", new {Id=5})
Wygenerowany kod HTML dla przeglądarki:
<a href="/Home/Delete/5">Usun

Wspomóż rozwój kursu

Trwa zrzutka na aktualizację kursu:

Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):
Książka dnia w Helion
Polecana książka do C#
Polecana książka Programowanie
Polecana książka .NET