Cache po stronie klienta - Client Side w ASP.NET MVC

Zapisywanie danych w przeglądarce użytkownika.


Cachowanie po stronie klienta ma na celu zmniejszenie do minimum ilości żądań wysyłanych do serwera. Przy każdym odświeżeniu strony przeglądarka sprawdza czy nie posiada plików, które są częścią ładowanej strony. Jeśli są to pierwsze odwiedziny strony to przeglądarka pobiera całą zawartość, dla kolejnych żądań pobiera tylko pliki i zdjęcia, które się zmieniają lub są nowe (nie były jeszcze pobierane).

Podstawowe mechanizny kotroli cache zdefiniowane w protokole HTTP, przekazywane w nagłówku HTTP:

  • freshness - nie wymaga sprawdzenia na serwerze czy dana zawartość jest jeszcze aktualna, może być kontrolowana zarówno przez serwer jak i klienta (np. nagłówek Expires określa datę, do której dana treść jest aktualna),
  • validation - służy do sprawdzenia czy dana treść jest nadal aktualna (np. nagłówek Last-Mmodified w celu sprawdzenia czy dane nie zostały zmodyfikowane)
  • invalidation - służy do usunięcia danych z cache.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):