Data annotations w MVC - Code First

Data annotations - atrybuty dla modelu.


Data annotations są to atrybuty dodawane przed polami w klasie z modelem.

Dostepne Atrybuty Data annotations:

 • [Required] - pole wymagane,
 • [key] - klucz główny (jeśli nazwa klucza głównego nie jest zgodna z konwencją),
 • [MaxLength(10),MinLength(5)] - ograniczenia długości danych do walidacji,
 • [NotMapped] - pola, które nie są zapisywane w bazie danych, np. pole łączące Imie i Nazwisko generowane na podstawie danych z pól Imie i Nazwisko,
 • [ComplexType] - typy złożone, np. klasa z kilkoma polami, jako część modelu,
 • [Table("NazwaTabeli")] - określa nazwę tabeli w bazie danych,
 • [Column(“NazwaKolumny", TypeName="TypDanych")] - określa nazwę kolumny oraz typ danych,
 • [DatabaseGenerated(DatabaseGenerationOption.Computed)] - pola generowane przez bazę danych (np. czas, id),
 • [InverseProperty("NazwaPola")] - stosujemy przy wielokrotnych powiązaniach pomiędzy tabelami,
 • [ForeignKey("FkId")] - klucz obcy,
 • [ConcurrencyCheck] - podczas edycji w metodzie post sprawdzane jest nie tylko id ale też pola ConcurrencyCheck, jeśli sie zgadza to operacja kończy się powodzeniem, jeśli nie to zostaje wyrzucony wyjątek
 • [Timestamp] - pole mówiące o ostatnich zmianach, działa podobnie jak concurency check, jeśli zostały wprowadzone zmiany to zostaje wyrzucony wyjątek.

Więcej informacji na temat Data annotations:

http://msdn.microsoft.com/en-us/data/gg193958.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):