Model danych w ASP.NET MVC

Model - warstwa aplikacji odpowiedzialna za operacje na danych.


Za warstwę modelu odpowiada zazwyczaj framework ORM. Dla ASP.NET MVC domyślnym ORMem jest Entity Framework. Podstawowe możliwości EF zostały opisane w jednym ze wcześniejszych rozdziałów. W tym rozdziale skoncentrujemy się nad pozostałymi elementami.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):