Struktura projektu w MVC - konwencje

Konwencje w odniesieniu do struktury projektu w ASP.net MVC.


W głównym projekcie ASP.NET MVC – znajdują się następujące katalogi:
  • App_Start - tutaj trzymane są wszystkie skrypty wykonywane przed uruchomieniem aplikacji (routing, autoryzacja, webApi),
  • Content – w tym katalogu znajdują się pliki takie jak grafika, pliki CSS itp.,
  • Controllers – klasy kontrolerów,
  • Models – klasy modelu,
  • Scripts – tutaj znajdują się pliki Java Script oraz biblioteki Ajax i Jquery,
  • Views – w tym katalogu znajdują się katalogi dla poszczególnych widoków. Nazwy katalogów odpowiadają nazwom kontrolerów. W każdym katalogu znajdują się pliki z widokami powiązanymi z danym kontrolerem. Jest to konwencja, którą w razie potrzeby można zmienić. Oprócz katalogów powiązanych z kontrolerami znajduję się tu także folder Shared zawierający widoki master page, czyli wspólne dla wszystkich widoków oraz PartialView, czyli widoki częściowe dostępne także dla różnych widoków. Każdy widok Partial powinien sie zaczynać od znaku _.
Poza wymienionymi folderami w głównym katalogu projektu znajdują się jeszcze pliki konfiguracyjne aplikacji.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):