Walidacja formularzy w ASP.NET MVC

Walidacja - sprawdzanie poprawności danych.


Walidacja danych jest domyślnie zaimplementowana jako adnotacje do pół w klasach z modelem. Walidacja odbywa się po stronie klienta przy pomocy biblioteki jQuery. Możliwe jest uruchomienie walidacji po stronie serwera. Jednak walidacja po stronie serwera wymaga to odświeżenia strony.

Przykładowe adnotacje do walidacji:

[Required(ErrorMessage = "Pole wymagane")]
[Range(0.01, 100.00, ErrorMessage = "Wymagana wartość pomiędzy 0.01 a 100")]
[DataType(DataType.ImageUrl)]
[StringLength(1024)]

Przykład walidacji dla pola email:

[Required]
[DataType(DataType.EmailAddress)]
[EmailAddress]
public string Email { get; set; }

Kod widoku odpowiedzialny za wyświetlenie formularza oraz walidacje:

@Html.TextBoxFor(model => model.Email)
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Email)
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):