Przykłady użycia Action Results

Kod przedstawiajacy kolejne typy Action Results.


Przykładowy kontroler zwracający poszczególne Action Result:

public class HomeController : Controller
{
  public ActionResult ViewResult()
  {
    ViewBag.Message = "Strona główna.";
 
    return View();
  }
 
  public ActionResult JsonResult()
  {
    return Json(new { Numer = 1, Napis = "JSON result" });
  }
 
  public ActionResult RedirectResult()
  {
    return RedirectToAction("index", "home");
  }

  public ActionResult RedirectToRoute()
  {
    return RedirectToRoute("index", "home");
  }

  public ActionResult JSResult()
  {
    return JavaScript("var zmienna = 0;");
  }							

  public ActionResult PartialViewResult()
  {
    return PartialView("NazwaWidoku");
  }

  public ActionResult EmptyResult()
  {
    return new EmptyResult();
  }

  public ActionResult ContentResult()
  {
    return Content("

Akapit

"); } public ActionResult FilePathResult() { string path = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "pliki/"; string fileName = "plik.txt"; return File(path + fileName, "text/plain", "plik.txt"); } }
Według konwencji zwrócenie widoku bez parametru zwraca widok o takiej samej nazwie jak nazwa metody. Dla metody ViewResult() zwrócony zostanie widok o nazwie ViewResult. A więc w metodzie ViewResult() poniższe 2 linijki są równoważne:
return View();
return View("ViewResult");
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):