Dostępne właściwości w AJAX dla XMLHttpRequest

Właściwości dla połączenia XMLHttpRequest.


Właściwości XMLHttpRequest:

 • onreadystatechange - przetrzymuje funkcje lub nazwę funkcji, która jest uruchamiana w chwili zmiany stanu połączenia,
 • readyState - zawiera aktualny status połączenia, gdzie wartość:
  • 0 - połączenie nienawiązane,
  • 1 - połączenie nawiązane,
  • 2 - żądanie odebrane,
  • 3 - przetwarzanie żądania,
  • 4 - dane zwrócone i gotowe do użycia.
 • responseText - zawiera zwrócone dane jako tekst,
 • responseXML - zawiera zwrócone dane w formacie XML,
 • status - zwraca status połączenia, gdzie:
  • 404 - strona nie istnieje,
  • 200 - OK.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):