Składnia w bibliotece jQuery

Składnia jQuery jest bardzo prosta.


Składnia jQuery wygląda następująco:

$(selektor).action()
gdzie:
  • $ - znak dostępu do jQuery (można użyć także słowa "jQuery" w miejsce znaku "$"),
  • selektor - służą do przeszukiwania dokumentu i znajdowania określonych części kodu,
  • action() - metoda dostępna w jQuery, operująca na elementach odpowiadających selektorowi.

Przykładowy kod jQuery:

$("#idElementu").toggle();
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):