Podstawowe informacje o JavaScript

JavaScript - podstawy języka.

 • kod JavaScript umieszczamy w tagach:
  <script type="text/javascript">
    //kod
  </script>
  
 • skrypt może zostać umieszczony w elemencie <body> lub <head>,
 • skrypt może zostać wczytany z pliku:
  <script type="text/javascript" src="skrypt.js"></script>
  
 • komentarz pojedynczej linii:
  //zakomentowana linia
  
 • komentarz wieloliniowy:
  /* zakomentowana linia1
    zakomentowana linia2 */
  
 • deklaracje zmiennych (dynamicznych) przy pomocy słowa kluczowego var:
  var zmienna = 1;
  zmienna = "Napis";
  
 • deklaracje tablic:
  var tablica = new Array();
  tablica[0] = "napis1";
  tablica[1] = "napis2";
  tablica[2] = "napis3";
  var tablica = new Array("napis1","napis2","napis3");
  var tablica = ["napis1","napis2","napis3"];
  
 • deklaracje typów zmiennych przy pomocy słowa kluczowego new:
  var nazwa = new String;
  var numer = new Number;
  var bool = new Boolean;
  var tab =  new Array;
  var ob =  new Object;
  
 • deklaracje obiektów:
  var auto = {marka:"Mercedes", model:"C Klasa", pojemnosc:1998};
  
 • dostęp do właściwości i metod po znaku kropki:
  auto.marka = "Audi;"
  
 • deklaracja funkcji:
  function nazwaFunkcji(arg1,arg2)
  {
    //ciało funkcji
  }
  
 • dostępne operatory arytmetyczne:
  • +,
  • -,
  • *,
  • /,
  • %,
  • ++,
  • --.
 • dostępne operatory przypisania:
  • =,
  • +=,
  • -=,
  • *=,
  • /=,
  • %=.
 • dostępne operatory porównania:
  • ==,
  • ===,
  • !=,
  • !==,
  • >,
  • <,
  • >=,
  • <=.
 • dostępne operatory logiczne:
  • &&,
  • ||,
  • !.
 • dostępne instrukcje warunkowe:
  • if-else:
   if (warunek)
   {
     //kod wykonany gdy true
   }
   else
   {
     //kod wykonany gdy false
   }
   
  • switch:
   switch (zmienna)
   {
       case 0:
         x="Gdy zmienna = 0";
         break;
       case 1:
         x="Gdy zmienna = 1";
         break;
       default:
         x="Gdy zmienna różna od 0 i 1";
   }
   
 • pętle:
  • for:
   for (var i=0; i < zmienna.length; i++)
   {
     document.write(zmienna[i] + "<br>");
   }
   
  • while:
   while (zmienna.length<5)
   {
     document.write(zmienna[i] + "<br>");
   }
   
  • do while:
   do
   {
     document.write(zmienna[i] + "<br>");
   }
   while (zmienna.length<5)
   
  • for in:
   var auta = { marka: "Audi", model: "A3", pojemosc: 2500 };
   
   for (x in auta) {
     txt = txt + auta[x];
   }
   
 • obsługa błędów:
  try
  {
    // jakiś kod
  }
  catch(err)
  {
    // przechwytywanie błedów
  }
  
 • nie ma klas w JS, język bazuje na prototypach a nie na klasach,
 • wszystkie liczby są zapisywane jako 64-bit,
 • zmienne tekstowe string posiadają właściwość lenght.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):