Dostep do elementów drzewa - metody DOM

Lista metod:

 • getElementById() - wyszukiwanie elementów po id (zwraca element o danym ID, przy czym ID musi być unikalne - nie może się powtarzać w jednym dokumencie),
  document.getElementById('bold')
  
 • getElementByTagName() - wyszukiwanie elementów po typie znacznika (zwraca tablice elementów),
  document.getElemensByTagName('p')
  
 • getElementByClassName() - wyszukiwanie elementów po klasie elementu (zwraca elementy danej klasy w formie tablicy, elementy jednej klasy mogą się powtarzać w jednym dokumencie),
  document.getElementByClassName('pogrubione')
  
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):