Przechodzenie po elementach DOM w jQuery

Metody i zasady przechodzenia drzew DOM w jQuery.


Struktura, zależności i przechodzenie po elementach DOM

Dom w jQuery

Wyjaśnienie zależności (Rys. 2.26):

 • <div> jest rodzicem (parent) dla <ul> i przodkiem (ancestor) dla wszystkich elementów w liście,
 • <ul> jest rodzicem dla elementów <li> i dzieckiem (children) dla elementu <div>,
 • lewy element <li> jest rodzicem dla <a>, dzieckiem <ul>, oraz potomkiem (descendant) dla <div> i <ul>,
 • elementy <li>rodzeństwem (siblings), mają wspólnego rodzica.

Metody do przechodzenia po elementach:

 • przodkowie (ancestors):
  • parent() - zwraca element rodzica,
  • parents() - zwraca wszystkich rodziców, aż do znacznika <html>,
  • parentsUntil() - zwraca wszystkich przodków aż do wybranego elementu.
 • potomkowie (descendants):
  • children() - zwraca tylko dzieci (tylko jeden poziom),
  • find() - zwraca wszystkich potomków.
 • rodzeństwo (siblings):
  • siblings() - zwraca całe rodzeństwo,
  • next() - zwraca kolejny element z rodzeństwa,
  • nextAll() - zwraca wszystkie kolejne elementy z rodzeństwa,
  • nextUntil() - zwraca kolejnych członków rodzeństwa aż do określonego elementu,
  • prev() - zwraca poprzedni element z rodzeństwa,
  • prevAll() - zwraca wszystkie poprzednie elementy z rodzeństwa,
  • prevUntil() - zwraca poprzednich członków rodzeństwa aż do określonego elementu.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):