Dostępne metody w AJAX dla XMLHttpRequest

Połączenie XMLHttpRequest.


Metody XMLHttpRequest:

 • open(method,url,async) - określa typ i parametry połączenia, gdzie:
  • method - GET lub POST,
  • url - lokalizacja pliku na serwerze,
  • async - gdy true to żądanie asynchroniczne, gdy false to synchroniczne.
 • send() - wysyła żądanie do serwera,
 • abort() - zatrzymuje żądanie,
 • setRequestHeader() - wysyła wybrany nagłówek http,
 • getResponseHeader("nazwa_nagłówka") - pobiera wybrany nagłówek http,
 • getAllResponseHeaders() - pobiera jako string wszystkie wysłane nagłówki http.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):