Składnia formatu JSON

Skłądnia JSON - zbiory par: nazwa - wartość.


Składnia:

Składnia danych JSON opiera się na parach nazwa wartość.
"Imie" : "Adam"

Obiekty w JSON

Obiekty w JSON to nieuporządkowany zbiór par nazwa/wartość oddzielonych przecinkami, umieszczonych w nawiasach klamrowych { }.
{ "Imie" : "Adam" , "Nazwisko" : "Kluska" }

Tablice w JSON

Tablice w JSON to zbiór obiektów oddzielonych przecinkami, umieszczonych w nawiasach kwadratowych [ ].
{ 
    "Tablica" : [
    { "Imie" : "Adam" , "Nazwisko" : "Kluska" },
    { "Imie" : "Adam1" , "Nazwisko" : "Kluska1" },
    { "Imie" : "Adam2" , "Nazwisko" : "Kluska2" }
    ]
}
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):