Obiektowy model dokumentu HTML DOM

HTML DOM - dostęp do elementów strony WWW.


Obiektowy model dokumentu (Document Object Model) to niezależny od platformy i języka interfejs pozwalający na dostęp do struktury dokumentu (strony WWW). Dokument składa się z węzłów, które można usuwać, dodawać lub modyfikować za pomocą klas i metod dostępnych w DOM. Dostęp do elementów dokumentu możliwy jest poprzez wywołanie odpowiedniej metody. Metody dostępu do elementów zostaną opisane w kolejnych podrozdziałach. Każdy węzeł może posiadać kilka kolejnych węzłów. Dzięki drzewiastej budowie możliwe są operacje na węzłach a więc elementach strony WWW.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):