Selektory w bibliotece jQuery

Selektory - służą do odnajdywania elementów strony.


Filozofia jQuery polega na znajdowaniu elementów w dokumencie a następnie odpowiednie działanie na tych elementach. Aby odnaleźć interesujące elementy na stronie używane są selektory.

Dostępne selektory:

 • selektory ogólne:
  • # - wyszukuje elementy po id (element o podanym id powinien być tylko jeden w całym dokumencie, id powinno być unikalne),
  • . - wyszukuje elementy po klasie, (elementów jednej klasy może być więcej niż jeden),
  • * - wszystkie elementy,
  • this - obecny element,
  • div - wszystkie divy, (analogicznie inne znaczniki html).
 • filtry:
  • :first - pierwszy element,
  • :last - ostatni element,
  • :eq(indeks) - konkretny element (indeksowanie od 0),
  • :odd - nieparzyste elementy,
  • :even - parzyste elementy,
  • :contains(tekst) - element, zawierający podany tekst,
  • :hidden - elementy ukryte oraz pola typu <input type=”hidden”/>,
  • :visible - elementy widoczne.
 • selektory formularzy:
  • :text - element input z atrybutem type, ustawionym na „text”:
   <input type=”text”>
   
  • :submit - element input z atrybutem type, ustawionym na „submit”:
    <input type=”submit”>
   
  • :checkbox - element input z atrybutem type, ustawionym na „checkobx”:
   <input type=”checkobx”>
   
  • :radio - element input z atrybutem type, ustawionym na „radio”:
   <input type=”radio”>
   
  • :input - wszystkie elementy typu input,
  • :checked - zaznaczone pola wyboru,
  • :selected - wybrane elementy opcji wyboru.

Przykłady użycia selektorów:

$(".klasaElementu:odd").toggle();
$(".klasaElementu:last").toggle();
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):