.htaccess - plik konfiguracyjny w Apache / PHP a pozycjonownaie.

.htaccess - plik konfiguracyjny.


.htaccess (hypertext access) to plik konfiguracyjny, działający dla katalogu i podkatalogów w którym się znajduje. Pozwala na zdecentralizowane zarządzanie konfiguracją serwera. Plik posiada bardzo duża liczbę funkcjonalności.

Funkcje pliku .htaccess:

 • Kontrola dostępu do zasobów - określa zasady dostępu do katalogu, w którym się znajduje (odnosi się również do podkatalogów),
 • Ograniczanie dostępu do zasobów - udostępnia możliwość zabezpieczania dostępu do katalogu/strony WWW za pomocą hasła. Do zabezpieczenia hasłem wymagany jest plik .htpasswd,
 • Definiowanie strony startowej - Pozwala wybrać, który plik będzie startowym. Domyślnie są to pliki index.xxx, gdzie xxx to rozszerzenie pliku (np .html, .php, .cshtml),
 • Definiowanie stron błędów - obsługa błędu 404, 400, 403, 500, wyświetla odpowiednią stronę błędu,
 • Definiowanie MimeType - MimeType to rozszerzenia, które są zwracane przeglądarce WWW po wywołaniu znajdującego się na serwerze typu pliku,
 • Definiowanie ustawień listowania - zmiana opcji listowania zawartości katalogu,
 • Blokowanie użytkowników po IP/host - prosty sposób na zablokowanie niechcianych użytkowników,
 • Przekierowania - przekierowanie użytkownika z jednego adresu URL na inny. Dostępne rodzaje przekierowań:
  • permanent - zwraca status 301 - przekierowuje na inny adres,
  • temp - zwraca status 302 - Moved Temporarily oraz wykonuje przekierowanie,
  • seeother - zwraca status 303 - See Other,
  • forbidden - przekierowanie z błędem 403 - Forbidden,
  • notfound - przekierowanie z błędem 404 - Not Found,
  • gone - zwraca status 410 - Gone,
  • error - zwraca status 500 - Internal Error.
 • Przepisywanie adresów (mod_rewrite) - pozwala na zamianę zwykłych adresów na przyjazne adresy URL,
 • Cache - pozwala na kontrole cachowania przez przeglądarki internetowe w celu zredukowania obciążenia serwera, transferu, i opóźnień.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):