var - Zmienne domniemane w języku C#

Słowo kluczowe var - zmienne dla których nie podajemy tupu.


Zmienne domniemane zostały wprowadzone w C# 3.0. Zmienne domniemane są to zmienne, dla których nie musimy podawać typu. Zamiast typu możemy użyć słowa kluczowego var. Kompilator sam rozpozna typ zmiennej na podstawie danych, którymi zmienna jest zainicjalizowana. Inicjalizacja podczas deklaracji jest wymagana, bez tego nie było by możliwości rozpoznania typu danych.

Przykładowy kod wykorzystujący zmienne domniemane:

//standardowa deklaracja zmiennych
int liczba = 3;
string napis = "Napis";

//deklaracja z użyciem zmiennych domniemanych
var liczba = 3;
var napis = "Napis";

Więcej informacji na temat zmiennych domniemanych:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/bb384061.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):